O společnosti BS Alfacom

BYTOVÁ SPRÁVA ALFACOM, s.r.o. spravuje nemovitosti v Brně již mnoho let.

Začátkem roku 2015 se změnila majetková struktura a vytvořila se skupina ASN.

V současné době skupinu ASM  tvoří společnosti zabývající se správou nemovitostí v ČR, zejména pak v Praze a v Brně.

Se změnou majetkové struktury došlo také také ke změně ve vedení společnosti – společnost má nového jednatele.

Nové vedení má zájem navázat na dosavadní činnost společnosti a poskytovat svým klientům v oblasti správy nemovitostí servis, který je po dlouhou dobu standardem.