Spolubydlící osoby podle nového OZ

Občanský zákoník platný od 1.1.2014 ukládá nájemci nebo vlastníkovi jednotky povinnost oznámit změnu počtu osob žijících v nájemcově domácnosti bez zbytečného odkladu pronajímateli. Tato změna zůstala i po novelizaci zákona v roce 2021.

Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Další právní úpravy stanoví (např. Zákon č. 67/20013 Sb.), že členem nájemcovy domácnosti je osoba žijící v bytě po dobu delší než 2 měsíce.

Žádáme všechny nájemníky, aby splnili svou povinnost co nejdříve oznámením počtu osob žijících v bytě správci nemovitosti, pokud aktuální stav nesouhlasí s údaji na evidenčním listě nebo předpisu plateb.

Napsat komentář