Povinnost dálkového odečtu

Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry na teplou vodu vybavena dálkovým odečtem. Dále se zvyšuje požadavek na počet odečtů měřidel od 25.10.2020 na 4 x ročně. Z tohoto titulu je ideálním řešením technologie pro online odečet měřidel.

Zákon č. 362/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Napsat komentář